A projektről

A projekt fő célja a konvergencia régióban élő, a református intézményrendszerhez kapcsolódó, a köznevelésben részt vevő 6500 fő tanuló számára esélyteremtő programok megvalósítása hat napos, öt éjszakás tematikus bentlakásos táborok keretén belül.

 

 • A kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház
 • A projekt címe: Bentlakásos programok az SDG-ben
 • A szerződött támogatás összege: bruttó 799.999.998 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célja a konvergencia régióban élő, a református intézményrendszerhez kapcsolódó, a köznevelésben részt vevő 6100 fő tanuló számára esélyteremtő programok megvalósítása 5 napos, 6 éjszakás tematikus bentlakásos táborok keretén belül.

A bentlakásos programok megvalósításának stratégiai célja:

 • a gyermekek esélyeinek növekedése;
 • a gyermekszegénység csökkentése;
 • a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakozásának elősegítése;
 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;
 • társadalmi együttműködés erősítése a közösségépítés élményalapú eszközeivel;
 • fogyatékkal élő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése;
 • önkéntesség elterjesztése, társadalmi aktivitás növelése;

Az alábbi eszközök lesznek segítségünkre a fenti célok megvalósításában: 

 • a gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése az élménypedagógia eszközeivel;
 • az iskolázottsági, közösségi, szociokulturális hátrányok felszámolása tanulói közösségépítéssel. 
 • a fiatalok társadalmi kohéziójának, érzékenységének és aktivitásának növelése önkéntesként a tábor megvalósításában.

Közvetlen célcsoport:

 • kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó tanulói;
 • kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó fogyatékkal élő tanulói;
 • kevésbé fejlett régiókban lévő köznevelési intézmények 1-11. évfolyamra járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulói.

A projekt eredményeként még az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

 • 1 db kisbusz beszerzése, mely a fogyatékkal élő gyermekek utazását teszi lehetővé;
 • az SDG épületegyüttes ifjúsági szállásainak, közösségi tereinek gyermekek fogadásának megfelelő felújítása. Bútorok közül ágyak, matracok, asztalok és székek beszerzése történik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00005